Fraszkowym Królem została Antonella

Limerykowym Królem zostały dwie osoby: Antonella oraz echo

Kryształową Dynię zdobył utwór : Czarny piątek autorstwa - Autsajder1303

Złotą Pietruchę zdobył utwór: Prawdziwi mężczyźni nie piją drinków autorstwa ag

Rozpoczynamy nową Pietruchę w temacie- pająk

Wierszem Miesiąca XII/2017 został utwór: gdzie jesteś autor - Dany
Prozą Miesiąca/XII/2017 został utwór:Jeszcze pożyjecie w naszej pamięci autor - Pola
Publicystyką Roku/2017 został utwór:POWSTANIE WARSZAWSKIE autor - OwsiankoZnalezionych wyników: 5862
PISZEMY.PL - Portal literacki i edukacyjny Strona Główna
Autor Wiadomość
  Temat: Ogród uczuć
Z. Antolski

Odpowiedzi: 15
Wyświetleń: 799

PostForum: Wersje robocze   Wysłany: 2018-02-15, 22:52   Temat: Ogród uczuć
Dziękuję Wam za miłe słowa :)
  Temat: Wszysko bez pajonka.
Z. Antolski

Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 187

PostForum: Wersje robocze   Wysłany: 2018-02-15, 22:49   Temat: Wszysko bez pajonka.
Ha ha ha, jak zwykle znakomite te Twoje godki :)

PS

Bez pajonka, zje nas stonka.
  Temat: Wraz z nowym
Z. Antolski

Odpowiedzi: 12
Wyświetleń: 502

PostForum: POEZJA   Wysłany: 2018-02-15, 19:43   Temat: Wraz z nowym
uroczy wiersz... :)
  Temat: Interaktywny poradnik pozytywnego myślenia
Z. Antolski

Odpowiedzi: 269
Wyświetleń: 9535

PostForum: Karczma pod Złotym Piórem   Wysłany: 2018-02-15, 10:35   Temat: Interaktywny poradnik pozytywnego myślenia
W nocy nic nie widać,
można tylko gdybać...
  Temat: Opowieść jakby anielska [część III - ostatnia]
Z. Antolski

Odpowiedzi: 10
Wyświetleń: 373

PostForum: Wersje robocze   Wysłany: 2018-02-07, 23:56   Temat: Opowieść jakby anielska [część III - ostatnia]
-Zróbmy to. –Powiedziałam poważnie, siadając.

Trzeba napisać;

- Zróbmy to - powiedziałam poważnie, siadając.

Trochę styl szwankuje. Wychodzi na to, że "poważnie usiadła".
Poza tym lubię czytać Twoje prozy.
Pozdrawiam :)
  Temat: Konkurs Poetycki
Z. Antolski

Odpowiedzi: 0
Wyświetleń: 103

PostForum: Kalendarz kulturalny   Wysłany: 2018-02-06, 20:51   Temat: Konkurs Poetycki
REGULAMIN
XVIII EDYCJI KONKURSU POETYCKIEGO

Kieleckie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie poetyckim.
Niech Wasze widzenie rzeczywistości, nastroje i stany psychiczne, potrzeba wyrażania siebie, mocno rozbudzona wyobraźnia, marzenia, refleksje moralne i filozoficzne znajdą odbicie w twórczości poetyckiej.

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestniczenia w „XVIII Edycji Konkursu Poetyckiego”.
2. Organizatorem Konkursu jest Kieleckie Centrum Kultury.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie. Każdy uczestnik konkursu wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
4. Postanowienia Regulaminu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
§ 2.
Termin i tryb nadsyłania prac konkursowych
1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu w terminie do dnia 15 kwietnia 2018 r. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana i publikowana w formie papierowej lub na stronie internetowej.
2. Prace konkursowe w kopercie z dopiskiem – „Konkurs Poetycki” należy przesyłać pocztą tradycyjną na adres 25-334 Kielce, Plac Moniuszki 2b. Uwaga! Prace nadesłane drogą elektroniczną nie będą uwzględniane w konkursie.
3. Termin uznaje się za zachowany jeżeli nadanie przesyłki nastąpi przed jego upływem w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.). Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu konkursu.
4. Nazwisko, dokładny adres i numer telefonu uczestnika konkursu należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie.
5. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.
6. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane.
7. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (tzn. pseudonimem wyrażonym w postaci znaków graficznych, wyrazów czy liter).
8. Do prac konkursowych należy osobno dołączyć kopertę, w której umieszczone zostaną dane osobowe uczestnika Konkursu i następnie kopertę tę oznaczyć tym samym godłem, którym oznaczona był nadesłany wiersz konkursowy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do druku. Za opublikowanie prac konkursowych autorom nie będzie przysługiwały dodatkowe honoraria.
§ 3.
Zawiadomienie i ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników odbędzie się na przełomie maja i czerwcu 2018 r.
2. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymują niezwłocznie telefoniczne i pisemne zawiadomienie o przyznaniu nagrody.
3. Decyzja w sprawie przyznania nagrody ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej
odwołanie.
4. Spośród autorów nadesłanych prac Organizator wyłoni „Szczęśliwą Siódemkę” finalistów.
4. Każdy finalista konkursu otrzyma nagrodę finansową wysokości 300 zł.
5. Podczas Gali Finałowej nastąpi prezentacja prac konkursowych finalistów i wyłonienie spośród nich I, II i III miejsca.
Nagroda I miejsca 1500 zł
Nagroda II miejsca 1000 zł
Nagroda III miejsca 500 zł
6. Komisja zastrzega sobie prawo do możliwości innego rozdysponowania puli 3000 zł w obrębie nagród głównych, przy czym wysokość nagrody I, tj. 1500 zł, nie może ulec zmianie.
7. Do odbioru nagród uprawniony jest tylko i wyłącznie finalista, który osobiście stawi się na Galę Finałową.
7. Niestawienie się finalisty na Gali Finałowej automatycznie, bez względu na okoliczności i powód, będzie skutkowało eliminacją z grona finalistów i nieotrzymaniem gwarantowanej nagrody finansowej, o której mowa w punkcie 4 § 3). Wymóg ten będzie bezwzględnie egzekwowany przez Organizatorów.
§ 4.
Dane osobowe
1. Dane osobowe autorów prac będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
2. Administratorem danych osobowych jest Kieleckie Centrum Kultury (25-334 Kielce, Plac Moniuszki 2b).
3. Dane osobowe autorów prac będą przetwarzane w celu przeprowadzenia XVIII Konkursu Poetyckiego.
  Temat: Ogród uczuć
Z. Antolski

Odpowiedzi: 15
Wyświetleń: 799

PostForum: Wersje robocze   Wysłany: 2018-02-06, 19:30   Temat: Ogród uczuć
Jakbyś to Dany zrobiła, to będę wdzięczny, bo ja dodatkowo jestem chory i nie mogę usiedzieć przy kompie.
  Temat: Ogród uczuć
Z. Antolski

Odpowiedzi: 15
Wyświetleń: 799

PostForum: Wersje robocze   Wysłany: 2018-02-06, 17:49   Temat: Ogród uczuć
Można kursywą, ale nie umiem :(
  Temat: Ogród uczuć
Z. Antolski

Odpowiedzi: 15
Wyświetleń: 799

PostForum: Wersje robocze   Wysłany: 2018-02-06, 15:38   Temat: Ogród uczuć
Jestem zwolennikiem metody pracy legendarnego trenera bokserskiego, Feliksa Stamma, który nigdy nie zajmował się minusami u swoich zawodników, bo uważał, że szkoda na to czasu, natomiast rozwijał w nich to, co mieli dobrego. Miał niezłe wyniki.
  Temat: Skojarzenia
Z. Antolski

Odpowiedzi: 237
Wyświetleń: 10477

PostForum: Karczma pod Złotym Piórem   Wysłany: 2018-02-05, 21:00   Temat: Skojarzenia
harówa
  Temat: Ogród uczuć
Z. Antolski

Odpowiedzi: 15
Wyświetleń: 799

PostForum: Wersje robocze   Wysłany: 2018-02-05, 20:47   Temat: Ogród uczuć
Twórczość poetycka Janusza Cygana wyrasta z cierpienia, ale jego wiersze pokazują heroiczną postawę człowieka, który mimo inwalidztwa i związanych z nim ograniczeń, nie utracił nadziei. Nie poddał się zniechęceniu i depresji, ale wszystkimi zmysłami chłonie świat przyrody, zachwyca się jego pięknem i stara się oddać je w swojej twórczości poetyckiej. Te światy, własnych przeżyć, doznań przyrody, w przedziwny sposób się splatają się w jego wierszach, dlatego poeta ma pełne prawo napisać w utworze „do weny”: „poezji przygarbioną łodygą – jestem”. Ten piękny wers dobrze oddaje charakter jego twórczości.
Utożsamia się w nim z poezją i przyrodą oraz oddaje stan swojego ducha: jako człowieka doświadczonego, który wiele przeżył i przemyślał, a mimo to nie poddaje się duchowo. Zresztą takich porównań poety do roślin znajdziemy w tym zbiorku więcej. Ot choć by w wierszu zatytułowanym: „ja – słonecznik”:

wzrastam pośród innych -
na sztywnej łodydze
zaglądam niebu w oczy.

Poeta pisze tym wprost w wierszu „zespolony z naturą”
jednoczę się - z drzewa czerpię siłę
wrastam myśli korzeniami


blizn śladami
oznaczam przeszłość - coraz
bardziej odległą (…)

Poeta czerpie siłę, duchową a zarazem fizyczną, z otaczającego świata przyrody. Czuje się częścią świata roślin, który zachwyca swoim pięknem. Chociaż uwięzienie w domu również boli:
do słońca kieruję twarz

to takie trudne - promienie
nie chcą muskać przez
zamkniętą

wspomnień żaluzję (…)

Poeta dokonuje rozrachunku z samym sobą. Przypominając sobie dawne wędrówki w krajobrazie pisze:
szukam kapliczek - przydrożnych
gdzie Chrystus i Maryja
milczą

pod naporem
kolejnych spowiedzi (…)
frasobliwe figurki
nie patrząc widzą
zdają się płakać nade mną
(sam z siebie)


Cóż więc pozostaje? Poeta odwołuje się do poezji i miłości. Do poezji zwraca się w ten sposób:

kiedy już przejdę na snów jaśniejszą stronę
wiatr pokryje ślady liśćmi zeschniętymi
myśli się staną słowami dobranymi
a wieczność ukaże kolejną odsłonę

ty poezjo zdejmij z mych wersów zasłonę
niech będą wtedy stronami czytanymi
i choć są strofami przeważnie białymi
wspomnieniem przymocuj pod drzewa koronę (…)

Wiersz ten, pisany w klasycznej formie, porusza wszystkie wrażliwe struny poetyckiej lutni Janusza Cygana. Mamy tu więc przemijanie, zamianę myśli w słowa poetyckie, a także łączność człowieka ze światem przyrody.
O swojej sytuacji fizycznej i losowej, poeta pisze gorzko w wierszu „bez biletu”

dano mi w posiadanie siebie -
zmarnowałem dar losu
nie potrafiłem zadbać (…)

Jednocześnie dusza poety jest nadal harda, kpiarska i buntuje się na swój sposób.

dusza wciąż walczy -
nie chce się ugiąć
patrzy prosto w oczy

z kpiną

na jednym kolanie
zbyt mało pokory - kiedy

upadam

Na szczęście nie opuszcza go nadzieja na miłość. Wydaje się, że poezja jest tym magicznym sposobem, dzięki któremu Janusz Cygan w swojej poezji odzyskuje wiarę w sens życia:

tylko wspomnień wiatr
muska delikatnie kolejną nadzieją
że kiedyś - że być może

ust smak nastąpi
wśród zbliżenia dłoni
(oczekiwań skurcze)

Walka o szczęście trwa w duszy narratora, który stwierdza w wierszu „pod promieniami”:

wciąż się nie poddaję
na nowo wzrastam (…)
próbuję

oddychać tam gdzie
słońce uczuć jest jeszcze

wschodem

Poezja ma magiczną moc, dodaje sił, pozwala ciągle wzrastać duchowo, a także staje się powierniczką uczuć, tajemnych dążeń, niewypowiedzianych pragnień, ważnych dla poety, a dla otoczenia często niezrozumiałych. W wierszu „zbędność” czytamy:

ukrywam myśli - zawsze
samotne

w wersach poezji

Chyba swoją postawę najlepiej oddal sam poeta pisząc w wierszu „uśpienie”, wstrząsającymi słowami:

zostawiam ślady
bez nóg chodzę

Istotnie, kiedy nie można chodzić fizycznie, jest to chodzenie za pomocą poetyckiej wyobraźni oraz słów. A pozostawiane ślady, to są po prostu napisane słowa, układające się w wiersze. Dzięki nieposkromionej wyobraźni oraz dzięki napisanym utworom poetyckim, przebywamy wraz z poetą w czarodziejskim ogrodzie uczuć, gdzie słowa i kwiaty śpiewają hymn o miłości, zarówno uduchowionej, jak i zmysłowej. Wiersze Janusza Cygana to istna feeria obrazów, zapachów kolorów przyrody, gdzie kwiaty mieszają się z pocałunkami kochanków, „w rajskim ogrodzie uczuć” – jak pisze sam poeta w wierszu „zawładnięcie”. W tym bajkowym, surrealistycznym świecie, ogrodzie miłości i piękna, słowa poprzez metafory zamieniają się w kwiaty i pocałunki a ich rosa gasi nocną namiętność. Charakteryzuje ten świat delikatność, czułość uczuć i wyszukana metafora, pachnąca pięknem.

codziennie
modlę się o twoją nagość
zamkniętą w muszli

- pisze poeta w wierszu „napływ”.

I tak właśnie jest, wiersze są metaforami miłości i erotycznego pożądania. Tym żyje cały otaczający nas świat, tęsknotą za zespoleniem w miłosnym akcie. Bzy pachną nadzieją. Z nieba spadają gwiazdy uniesień. Jesteśmy w poetyckiej Arkadii, która nas pochłania. Poruszające to zaiste wiersze o życiu i cierpieniu, ale dające także nadzieję na odrodzenie w miłości. Dopóki jesteśmy wrażliwi na piękno natury, możemy snuć fantastyczne marzenia.
W wierszu „oczekiwanie”, który zamyka cały tomik, poeta zwraca się ze wzruszającą prośbą do kobiety, a może do Poezji słowami:

usiądź przy mnie - tak
blisko jak nigdy jeszcze
pozwól poczuć zapach

jaśminu
bzu
i wiosennej konwalii
(…)


Wiersze Janusza Cygana pozwalają nam właśnie poczuć ten zapach, przenoszą nas w czarowną krainę piękna natury, cieszą i wzruszają. Nie jest to łatwa twórczość, w tym sensie, ze porusza bolesna problemy nieszczęścia, przemijania i braku miłości. Ale pozwala dostrzec nadzieję i uczy, jak zmagać się z losem, zachowując wolę życia i pragnienie miłości.
Okładkę projektował w charakterystyczny dla siebie sposób, znany pisarz, Jan Stępień.

(Cygan Janusz, „Obok”, Kielce 2018)
  Temat: Skojarzenia
Z. Antolski

Odpowiedzi: 237
Wyświetleń: 10477

PostForum: Karczma pod Złotym Piórem   Wysłany: 2018-02-03, 09:36   Temat: Skojarzenia
parasol
  Temat: Skojarzenia
Z. Antolski

Odpowiedzi: 237
Wyświetleń: 10477

PostForum: Karczma pod Złotym Piórem   Wysłany: 2018-02-02, 20:17   Temat: Skojarzenia
majtki
  Temat: Triolet upominawczy
Z. Antolski

Odpowiedzi: 13
Wyświetleń: 769

PostForum: Wersje robocze   Wysłany: 2018-02-02, 19:05   Temat: Triolet upominawczy
a bo to wiadomo, który jest z krwi i kości,
a który ma tylko skłonności?
  Temat: Bezdomny
Z. Antolski

Odpowiedzi: 10
Wyświetleń: 601

PostForum: Wersje robocze   Wysłany: 2018-02-01, 17:24   Temat: Bezdomny
Wiadomo, że każdy bezdomny,
to ma majątek ogromny.
  Temat: Skojarzenia
Z. Antolski

Odpowiedzi: 237
Wyświetleń: 10477

PostForum: Karczma pod Złotym Piórem   Wysłany: 2018-02-01, 07:52   Temat: Skojarzenia
broda
  Temat: Najciekawsza Publicystyka 2017 roku
Z. Antolski

Odpowiedzi: 4
Wyświetleń: 448

PostForum: Konkurs prozatorski   Wysłany: 2018-01-31, 19:53   Temat: Najciekawsza Publicystyka 2017 roku
Grabulacje dla zwycięzcy :sweet:
  Temat: Wyniki głosowania na Wiersz Miesiąca
Z. Antolski

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 250

PostForum: Wiadomości   Wysłany: 2018-01-31, 15:25   Temat: Wyniki głosowania na Wiersz Miesiąca
Grabulacje :sweet:
  Temat: Skojarzenia
Z. Antolski

Odpowiedzi: 237
Wyświetleń: 10477

PostForum: Karczma pod Złotym Piórem   Wysłany: 2018-01-30, 09:31   Temat: Skojarzenia
sianko
  Temat: Bonaparstek
Z. Antolski

Odpowiedzi: 5
Wyświetleń: 358

PostForum: Limeryki   Wysłany: 2018-01-29, 17:30   Temat: Bonaparstek
Pewien Wacek z Rembertowa
był jak karta rowerowa
zarabiał dwa koła
chodził do kościoła
lubiła go bardzo teściowa
 
Strona 1 z 294
Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group