Wierszem Miesiąca III/24 został utwór Baśń wyszeptana o Poezji - Autsajder1303

Najlepszym anonimowym opowiadaniem został utwór - "Pani Basia" - jaga

Rozpoczynamy nowy konkurs o Złotą Pietruchę w temacie - "psota"

Regulamin serwisu Piszemy.pl

Ogłoszenia i informacje portalowe.

Moderator: Redakcja

Zablokowany
Awatar użytkownika
Dany
Administrator
Posty: 19961
Rejestracja: 21 kwietnia 2011, 16:54
Lokalizacja: Poznań
Złotych Pietruch: 4
Srebrnych Pietruch: 10
Brązowych Pietruch: 11
Kryształowych Dyń: 1
Wierszy miesiąca: 24

Regulamin serwisu Piszemy.pl

Post autor: Dany »

Regulamin

Obowiązuje od dnia 14.10.2016

$ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielami i administratorami serwisu Piszemy.pl są Danuta Szyszka oraz Krzysztof Kiersnowski ([email protected]).
2. Piszemy.pl jest serwisem niekomercyjnym. Wszelkie ewentualne przychody, osiągnięte w wyniku działania serwisu, są przeznaczane na dalsze funkcjonowanie oraz rozwój witryny.
3. Serwisem zarządza Redakcja, składająca się z administratorów i mianowanych przez nich moderatorów.
4. Redakcję mogą dodatkowo wspierać osoby współpracujące, zwane konsultantami, których powołują administratorzy.

$ 2. REJESTRACJA

1. Dokonując rejestracji w serwisie Piszemy.pl użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
2. W celu rejestracji użytkownik podaje swój adres e-mail. Podanie nieprawidłowego lub niewłaściwego adresu e-mail będzie skutkować brakiem możliwości aktywacji konta użytkownika.
3. Login nie może zawierać wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i wulgarne. Użyta w loginie nazwa nie może służyć do podszywania się pod inną osobę fizyczną lub prawną, nie może też być nazwą chronioną prawnie, a nie należącą do rejestrującego się użytkownika.
4. Loginu po rejestracji, poza sytuacjami uznanymi przez Redakcję za szczególne, nie można zmienić.
5. Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Można zakładać konta mające to samo IP jedynie po uprzednim poinformowaniu o tym Redakcji.
6. Użytkownik, podając dane w formularzu rejestracyjnym, poświadcza ich zgodność ze stanem faktycznym oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997 przez serwis Piszemy.pl w zakresie koniecznym do normalnego korzystania z serwisu, a także niezbędnym do podstawowych działań promocyjnych serwisu.
7. Rejestracja konta w serwisie jest całkowicie darmowa, w związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że serwis może publikować treści reklamowe.
8. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji związanych z działalnością serwisu Piszemy.pl. Otrzymywanie części z tych informacji może sam wyłączyć w swoim profilu użytkownika, rezygnację z otrzymywania innych musi zgłosić drogą mailową do Redakcji serwisu.
Użytkownik jest świadom, że jedynie pełna dezaktywacja konta będzie skutkować całkowitą blokadą informacji z serwisu.

$ 3. KONTA UŻYTKOWNIKÓW

1. Konto użytkownika, które zostało użyte do publikacji tekstów, komentarzy lub jakiegokolwiek innego publicznego działania nie może być usunięte na żądanie użytkownika. Możliwe jest jedynie dezaktywowanie konta oraz ukrycie lub usunięcie części informacji dotyczących użytkownika. Następuje to wyłącznie w sytuacjach uznanych przez Redakcję za niezbędne.
2. W przypadku naruszenia prawa, Regulaminu serwisu, bądź zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, Redakcja zastrzega sobie prawo do dezaktywacji lub usunięcia konta użytkownika.
3. Użytkownik, który zapomniał swojego hasła i nie ma dostępu do konta mailowego użytego podczas rejestracji, traci możliwość korzystania ze swojego konta.

$ 4. UŻYTKOWANIE SERWISU

1. Podczas użytkowania serwisu Piszemy.pl, zabronione jest:
- naruszanie praw osób trzecich do korzystania z witryny,
- naruszanie praw własności intelektualnej osób trzecich,
- rozpowszechnianie materiałów o treści niezgodnej z prawem obowiązującym w Polsce,
- naruszanie dóbr osobistych - czci, dobrego imienia i dobrej sławy osób trzecich,
- rozpowszechnianie materiałów nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej; jak również propagujących faszyzm i przemoc,
- rozpowszechnianie materiałów o treści pornograficznej,
- rozpowszechnianie materiałów promocyjnych lub reklamowych bez zgody Redakcji,
- korzystanie z serwisu w sposób skutkujący naruszeniem jego prawidłowego funkcjonowania,
- pisanie komentarzy obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby oraz sprzecznych z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników. Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów.
- wstawianie z utworem zdjęć, obrazków, emotikon, itp.
- wstawianie w komentarzu zdjęć i obrazków. Emotikony są dopuszczalne, jednak w rozsądnej ilości,
- niedopuszczalne są same emotikony, bez towarzyszącego im komentarza,
- komentarze powinny być konstruktywne, dotyczące utworu, a nie innego komentującego, z ograniczoną ilością off topu.
2. W sytuacjach naruszenia Regulaminu, Redakcja ma możliwość ukarania użytkownika ostrzeżeniem, zakazem pisania, zbanowaniem bądź usunięciem konta.
3. Ostrzeżenia, zakaz pisania, zbanowanie bądź usunięcie konta mogą także nastąpić w wyniku naruszenia netykiety bądź w sytuacjach uznanych przez Redakcję za szczególne.

$ 5. PUBLIKOWANIE UTWORÓW

1. Prawo publikacji utworów mają jedynie zarejestrowani użytkownicy.
2. Publikacja tekstu bądź komentarza na Piszemy.pl oznacza zgodę na ten Regulamin. Każdy użytkownik umieszczający jakąkolwiek treść ma obowiązek zapoznania się z regulaminem publikacji.
3. Tekst może być publikowany pod imieniem i nazwiskiem bądź pseudonimem autora. Publikacja pod pseudonimem nie oznacza utraty praw autorskich.
4. Umieszczając tekst utworu w serwisie, użytkownik oświadcza, że jest właścicielem nielimitowanych praw autorskich do tego materiału oraz że udziela serwisowi licencji niewyłącznej i nieodpłatnej, na rozpowszechnianie materiału w serwisie Piszemy.pl oraz wykorzystanie go do celów promocyjnych serwisu.
Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Okres wypowiedzenia jest określony i wynosi 180 dni.
Udzielenie licencji nie oznacza przeniesienia autorskich praw majątkowych.
5. Zamieszczone materiały nie będą usuwane na podstawie chwilowego kaprysu autora. Żądanie usunięcia materiału musi mieć solidną i merytorycznie uzasadnioną podstawę prawną, nie może także być celowym działaniem na szkodę serwisu (Patrz art. 5 Kodeksu Cywilnego).
Usunięciu na żądanie użytkownika nie podlegają wypowiedzi będące komentarzami, oprócz sytuacji uznanych przez Redakcję za szczególne.
6. Redakcja ma prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba.
7. Teksty z błędami ortograficznymi, stylistycznymi i literowymi, pomimo wskazania ich, niepoprawione, będą usuwane lub przenoszone do archiwum wersji roboczych.
Teksty wstawione w dział roboczy, wymagające dopracowania, a których autor nie wykazuje zainteresowania, (najpóźniej po miesiącu) będą przenoszone do archiwum.
8. Publikacja w serwisie oznacza wyrażenie zgody na korektę Redakcji w zakresie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, stylistycznych i literowych.
9. Jest to polski portal, więc utwory wstawiamy w języku polskim. Uzasadnione użycie obcojęzycznego wyrazu, powinno być zaopatrzone w gwiazdkę i przetłumaczone pod utworem.
10. W przypadku nieuzgodnionej edycji tekstu przez autora, Redakcja zastrzega sobie prawo przywrócenia wcześniejszej wersji publikacji.
11. Kopiowanie materiałów opublikowanych na Piszemy.pl w celu publikacji ich w innym miejscu, jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Redakcji oraz autora tekstu.

$ 6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Użytkownik przejmuje wszelkie zobowiązania prawne i materialne oraz koszty ewentualnych procesów sądowych w przypadku, gdyby ktokolwiek wystąpił z roszczeniami wobec właściciela, a roszczenia te wystąpiłyby na skutek czynności wykonanych przez użytkownika w serwisie.
2. Zamieszczenie przez użytkownika materiału, do którego nie posiada on praw autorskich, obciąża wyłącznie jego i może spowodować bezwarunkowe i natychmiastowe zablokowanie jego konta.
3. Redakcja nie ponosi także odpowiedzialności za:
- szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z serwisu,
- problemy w funkcjonowaniu witryny, które nastąpiły z przyczyn niezależnych od działań Redakcji Piszemy.pl,
- korzystanie z serwisu przez użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
- treść przesyłanych wiadomości, treść wypowiedzi zamieszczanych na forum dyskusyjnym oraz komentarzy,
- skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła użytkownika,
- utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami, za które serwis nie ponosi odpowiedzialności,
- przerwy w świadczeniu portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od portalu.
4. Wszystkie wpisywane dane będą przechowywane w bazie danych. Informacje, które w trakcie normalnego funkcjonowania serwisu nie są domyślnie widoczne, nie będą podawane bez zgody użytkownika żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże Redakcja nie odpowiada za włamania hakerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

$ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Brak znajomości aktualnego Regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności płynącej z jego nieprzestrzegania.
2. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
3. Aktualny tekst Regulaminu jest zawsze dostępny w serwisie, m. in. w dziale: Kwestie organizacyjne. Dodatkowo o każdej istotnej zmianie w Regulaminie, użytkownik będzie informowany drogą mailową.
4. Brak reakcji użytkownika w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zmianach lub umieszczenie przez użytkownika w tym czasie jakiegokolwiek materiału, będzie traktowane jako akceptacja nowej wersji Regulaminu. W przypadku pisemnego wyrażenia braku zgody na zmiany w Regulaminie, Redakcja dokonuje dezaktywacji konta użytkownika.
Ostatnio zmieniony 13 października 2023, 22:54 przez Dany, łącznie zmieniany 17 razy.

ObrazekOczekujesz komentarza do swojego utworu - inni także oczekują tego od Ciebie.

Zablokowany